مقاله

رنه ماگریت

رنه ماگریت یک سور رئالیست است. بدین معنا که نقاشی های وی بازنمودهایی از صحنه ها یا اشیای قابل شناخت هستند. رنه ماگریت بیش از هر سوررئالیست دیگری به استثنا دوشان یک فیلسوف نقاش بود. (لینتن، ۱۳۹۱ :۲۱۳) در این مقاله به بخشی از آثار این هنری این هنرمند پرداخته شده است.

دانلود مقاله

سورئالیسم

مطالب مرتبط

یک دیدگاه در مورد “رنه ماگریت”

  1. الناز

    سلام خوب و مفید بود

دیدگاه خود را بنویسید