مقاله

مداد رنگی

یک تفاوت بزرگ بین مداد رنگی و مداد های گرافیتی آنست که مداد های رنگی بصورت نیمه کدر هستند یعنی دارای کیفیتی هستند که می توان آن را به راحتی یک کیفیت شفاف (transparent) نامید. بنوعی رنگی شبیه کار کردن با آبرنگ باشد. کار با آبرنگ هم بر بافتها ایجاد می شود. بدلیل کیفیت ترانسپارانتی مدادهای رنگی، رنگ یک مداد بر روی رنگ مدادی دیگر قرار می گیرد که بظاهر با هم مخلوط شده و ایجاد یک رنگ جدید می کند.
یک مثال از این حالت ترانسپارانتی را می توان وقتی که رنگ یک مداد زرد روی رنگ یک مداد آبی نمود. هنرمندانی که دائما با این نوع عملکرد مداد رنگی کار می کنند، از ۲ و یا حتی تا ۱۰ رنگ مجزا بصورت لایه ای برای ایجاد یک نتیجه ترکیبی استفاده می کنند.چنین ساختارهای رنگی پیچیده ، خوشایند و دلپذیر هستند و موجب کشش برای مشاهده آنها می شوند، و حتی بعضی مواقع می توانند بدرستی موجب شگفتی شده و یا حتی با رنگ طبیعی همان رنگ جدید همانند شوند. به رنگی که بلافاص له از لوله رنگ بیرون می آید(در مورد رنگ و روغن) رنگ خام و بدون لطافت گفته میشود. این موضوع برای مدادهای رنگی نیز صادق است،و رنگهای مخلوط نشده تقریبا در مقایسه با رنگهای ترکیب شده همیشه بصورت یک خامی ساده نشان می دهد.
اگر هرگونه تاثیر یا نظریه ایی در این نظریه ای در این مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد،بکارگیری شفافیت (ترانسپارانتی)مدادهای رنگی که بزرگترین تفاوتش با مداد گرافیت است را نمی توان نادیده گرفت.
منبع:تکنیک نقاشی با مداد رنگی
مولف:دیوید لویس
ترجمه: سیامک علیزاده

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید