مقاله

رنگ آبی

طبق بررسی های اخیر دانشمندان در دانشگاه هاروارد که تاثیر نور رنگها را بر هورمون و درجه حرارت بدن انسان و اینکه نور چگونه بر میزان هوشیاری و هیجان تاثیر میگذارد به نتیجه رسیدند که رنگ آبی مغز انسان را تهیج کرده و انسان را فعال می کند. دانشمندان معتقد هستند که نور آبی مهمترین عامل در هشیاری مغز انسان است. نور آبی مستقیما باعث می شود که ذهن و بدن هشیار و فعال تر بماند. منبع ویکی پدیا.

بیشتر